UROLOGI

Lithotripsi

Här presenteras produkter för litotripsi från Richard Wolf samt EMS.

Laser

Lithoclast Trilogy

FAST · EASY · SAFE

Upplev lithotripsi 2.0 med nya TRILOGY.

SWISS EMS TRILOGY —”Experince lithotripsy like never before”. © E.M.S. Electro Medical Systems S.A

TRILOGY är EMS nya lithotriptor för PCNL som kan halvera tiden för stenfragmentering*. Med nya TRILOGY har EMS utvecklat alla funktioner. Från ultra-ljudets nya algoritm, via effektivare prober och unik elektrokinetisk ballistik med förbättrad sugfunktion är det kliniska resultatet imponerande – upp till en halvering av tiden för stenfragmentering** jämfört med existerande utrustningar.

Med det nya handtaget ger TRILOGY ultraljud i kombination med elektromagnetiskt producerade stötvågor för effektiv stenfragmentering. Handtaget har inbyggt kylsystem – ingen risk för överhettning och sämre behandlingsresultat.

Nytt stenfångarset som monteras direkt på handtaget med låsning ingen risk att det lossnar under pågående behandling. Stenfångarsetet är sterilt konkrementen kan skickas för odling aseptiskt.

Den inbyggda sugpumpen ger automatisk aspiration av konkrementen samt att det kan användas som en stensug utan att energi avges.

 • FAST – upp till 48 % snabbare jämfört med kompatibla utrustningar.
 • EASY – ett handtag och engångsprober med RFID för optimal effektinställning
 • SAFE – ingen skillnad i påverkan på vävnad jämfört med kompatibla utrustningar.
 • Stort urval av prober för alla nefroskop samt även för uretäro/cystoskop.
 • Specialdesignad vagn för TRILOGY och tillbehör.
 • Effektmonitor visar hur effektivt energin levereras till stenen.
 • Video-on-screen, behandlingsparametrarna kan visas på endoskopimonitor.
 • Upp till 3.3 mm fragment kan aspireras med 3.9 mm probe.
 • Ultraljudsenergi 10-100 % i steg om 10 %
 • Ballistisk frekvens 1-12 Hz, 0-100 %

 

* In vitro comparison of a novel single-probe dual-energy lithotripter to current generation devices, Wollin et al USA,

** Endoscopic clearance lithotripsy bench comparison of stone elimination capacity and drilling speed, Bader M J, et al.

Laser och lithotripsi

EMS LaserClast Thulium Power

Thulium fiberlaser för lithotripsi, BPH och övrig vävnad.

EMS LaserClast Thulium Power är en kraftfull Thulium Fiberlaser för all typ av lithotripsi med

flera funktioner som effektiv fragmentering och ”dusting” med hög frekvens för bättre sikt och minimal retropulsion av konkrementen.

Effektiv enukleation av prostata vid EEP med effektiv hemostas.

EMS LaserClast Thulium Power har förinställda program för respektive applikation vilket ger ett enkelt handhavande och kort inlärningstid.

EMS LaserClast Thulium Power är anpassad för EMS TRILOGY för en komplett urologisk behandlingsenhet för lithotripsi, BPH och övrig vävnad.

Med pedalen kan operatören enkelt välja mellan Funktion -> Standby/Aktiv -> Aktivera laserpulser.

EMS LaserClast Thulium Power har:

 • 60W max uteffekt
 • 0,02-6J Pulsenergi
 • 100 μs-kontinuerlig pulslängd
 • 1-1500Hz i frekvens
 • Färdiga inställningar för
  • Lithostripi
  • BPH
  • Övrig vävnad

Laser och lithotripsi

EMS LaserClast 35

Urologisk laser för lithotripsi.

EMS LaserClast 35 är EMS nya HolmiumYag-laser för lithotripsi med färdiga inställningar för olika hårdhet på stenen och funktioner som tagits fram tillsammans med Prof. Olivier Traxer.

Med pedalen kan operatören enkelt välja mellan Funktion -> Standby/Aktiv -> Aktivera laserpulser.

EMS LaserClast 35 är anpassad till EMS TRILOGY för en komplett behandlingsenhet för lithotripsi.

EMS LaserClast 35 har:

 • 35 W max uteffekt
 • Lång/kort puls
 • 30 Hz max frekvens
 • Färdiga inställningar för:
 • Lithotripsi - Dusting/Fragmentering/Popcorning
 • Vävnad

Resurser

 

urologi, endoskopi, uretäroskopi, lithostripsi, laserlithostripsi, laserclast

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20