FUJIFILM ELUXEO 4-LED MULTI-LIGHT TECHNOLOGY

LCI hjälper skopisten att detektera fler lesioner

Linked Colour Imaging (LCI) är en nyutvecklad ljusförstärkt bildteknik baserad på Fujifilms unika 4-led ljuskälla i Eluxeo-systemet. Tekniken har rönt stor internationell uppståndelse med ett flertal publicerade samt pågående studier. Ett antal publicerade studier visar att LCI genom den ökade färgkontrasten bidrar till att signifikant förbättra detektion av lesioner – något ingen annan ljusförstärkande funktion tidigare kunnat visa. (Pasha SF,et al. Comparison of the yield and miss rate of narrow band imaging and white light endoscopy in patients undergoing screening or surveillance colonoscopy: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2012;107:363–70.)

Hur väl vårt öga kan upptäcka skillnader i färgnyanser avgörs bland annat av ljusheten i bilden och hur nära omgivande färger ligger varandra. Inom det röda färgspektrat finns extra stora utmaningar då de ligger på våglängder som vårt öga har svårt för.

Ljuset vid LCI skapas genom justering av ljusvåglängderna i fyra separata LED-lampor i kulörerna röd, grön, blå och blå-violett. LCI ökar kontrasten i det röda färgspektrat så att man får en ökad skillnad mellan närliggande nyanser. Resultatet blir en bild som jämfört med vanligt vitt ljus ger en mer ljusrosa slemhinna och samtidigt förstärks och förtydligas kärl och därmed även kärlförsedda lesioner som mörklila och röda. Fördelarna blir att LCI hjälper skopistens öga att detektera förändringar och därmed öka sin Adenoma Detektion Rate, ADR.  För den karakterisering som sedan följer används det andra ljusläget, Blue Light Imaging, som bygger på ett annat ljusspektrum (BLI).

Fujifilms Eluxeo-system bygger förutom nya processorn och 4-LED-ljuskällan på endoskopen i den nya 700-serien. Dessa endoskop har nya CMOS-chip som ger fantastiskt detaljerade bilder och en minskad närgräns till 2 mm för ökad förstoring. Önskar man optimala förutsättningar för karaktärisering erbjuds även optisk zoom till 135 ggr. 700-seriens sonder är nyutvecklade och ger skopisten bästa förutsättningar vid undersökningarna med Adaptive Bending, Advanced Forced Transmission och ljusterbar förstyvare till koloskopen.

Data har visat att frekvensen missade polyper inte är försumbar; 2 procent av alla polyper större än 10 mm och 13 procent av alla polyper mellan 6 och 9 mm i storlek missas. Intervallcancer utgör 3–9 procent av all kolorektalcancer. (Läkartidningen volym 114, Koloskopier måste kvalitetssäkras, Thorlacius, Wurm)

Video

Film som presenterar Fujifilms Eluxeo-endoskopi.

Studier

Linked color imaging reduces the miss rate of neoplastic lesions in the right colon: a randomized tandem colonoscopy study, Paggi et al

Results: At per-polyp analysis, double inspection of the right colon in the LCI–WLI and WLI–LCI groups resultedin an 11.8 % and 30.6 % adenoma miss rate, respectively (P < 0.001).

Comparison of Linked color imaging and white-light colonoscopy for colorectal polyp detection: a multicenter, randomized, crossover trial. Min M

Results:. The overall polyp detection rate increased significantly by 24% for LCI colonoscopy, corresponding to a higher sensitivity of LCI than WL endoscopy (91% vs 73%, P<0.0001).

Linked color imaging enhances endoscopic detection of sessile serrated adenomas/polyps. Fujimoto et al,

Conclusions: LCI was the most sensitive mode for SSA/P detection among WLI, BLI, BLI-bright, and LCI in the still image examinations. Our RCT strongly suggests that LCI is superior to conventional WLI for SSA/P detection during colonoscopy.

Improved visibility of Barret´s Esophagus with Linked Color Imaging: Inter- and intra-rater reliability and quantitative analysis. Takeda et al

Results: Improved visibility compared with WLI was achieved for LCI: 44.4%, BLI: 0% for all endoscopists; LCI: 55.6%, BLI: 1.6% for trainees; and LCI: 47.6%, BLI: 0% for experts. The visibility score of trainees compared with experts was significantly higher for LCI (p = 0.02). Intra- and inter-rater reliability ratings for LCI compared with WLI were “moderate” for trainees, and “moderate-substantial” for experts. The ΔE* revealed statistically significant differences between WLI and LCI.

Kontakta oss

Låt oss visa dig hur du ser polyperna ännu bättre. Tveka inte att kontakta Kungshusens produktspecialister Magnus eller Daniel för mer information.

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Magnus Bergström

070 683 64 43

magnus@kungshusen.se

Daniel Petersson

073 044 9453

daniel@kungshusen.se

Johan Lind

0159-364 363

lind@kungshusen.se

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20