Kalendarium 2020–2021

Här listar vi viktiga hålldatum framöver inom stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.

Nytt utbildningscenter i Mariefred! Läs mer om vår syn på service och vilka serviceutbildningar vi håller i Kungshusens nya lokaler.

11 – 13 Oktober 2020

UEG Week Virtual 2020

2 november 2020

Nordiskt webinar "Endoscopic management org peri-pancreatic fluid collections and wall-off necrosis - How to do it"

2 November 18:00

För deltagande: magnus@kungshusen.se

4 – 5 februari 2021

Höstkongress RFOP, Stockholm

21 – 23 april 2021 INSTÄLLD

SAMTIT, Göteborg

 

Är framflyttade till obestämt datum

EAU, European Association of Urology, Amsterdam

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20