Kalendarium 2020

Här listar vi viktiga hålldatum framöver inom stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.

Nytt utbildningscenter i Mariefred! Läs mer om vår syn på service och vilka serviceutbildningar vi håller i Kungshusens nya lokaler.

22 – 23 september 2020

Linköpings skopidagar

18 – 19 november 2020

5:th Nordic EUS Meeting 2020, Göteborg

26 – 27 november 2020,

Höstkongress RFOP, Stockholm

9 – 11 december 2020

Scandinavian Workshop: Optimal Management of Colorectal lesions, Göteborg

14 – 15 Januari 2021

SADE, Helsingfors

21 – 23 april 2021  NYTT DATUM!

SAMTIT, Göteborg

 

Är framflyttade till obestämt datum

EAU, European Association of Urology, Amsterdam

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20