Kalendarium

Här listar vi viktiga hålldatum framöver inom stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.

Nytt utbildningscenter i Mariefred! Läs mer om vår syn på service och vilka serviceutbildningar vi håller i Kungshusens nya lokaler.

14 – 17 november 2022

Medica 2022, Düsseldorf

15 – 16 november 2022

Serviceutbildning ERBE, Umeå

1 – 2 december 2022

57:e Höstkongressen, Stockholm Waterfront

26 – 27 januari 2023

Regionmöte urologi Mellansverige, Falun

2 – 3 februari 2023

Regionmöte urologi Norr, Umeå

10 – 13 mars 2023

EAU i Milano

5 – 6 maj 2023

Årsmöte SPUF, Villa källhagen

10 – 12 maj 2023

Gastrodagarna 2023, Örebro

18 – 20 april 2023

Svenska Lungkongressen, Göteborg

20 – 23 april 2023

ESGE-dagarna, Dublin

28 april – 1 maj 2023

AUA 2023, Chicago

3 – 6 Oktober 2023

Urologiveckan, Sundsvall

 

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20