Kalendarium 2022

Här listar vi viktiga hålldatum framöver inom stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.

Nytt utbildningscenter i Mariefred! Läs mer om vår syn på service och vilka serviceutbildningar vi håller i Kungshusens nya lokaler.

22–26 augusti 2022

Kirurgveckan, Kista

23–24 augusti 2022

SADE, Helsingfors

29 augusti–1 september 2022

SFOG-veckan i Linköping

4–6 september 2022

ERS International Congress 2022, Barcelona

8–9 september 2022

Nordic Barrets Meeting, Stockholm

20–21 september 2022

Nordic EUS, Göteborg

5–7 oktober 2022

Urologidagarna, Malmö

8–11 oktober 2022

UEGW, Wien

1–2 december 2022

57:e Höstkongressen, Stockholm Waterfront

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20