Integritetspolicy

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot er.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål, och vi strävar alltid efter att aldrig använda integritetskänsliga uppgifter.

All vår hantering av dina personuppgifter sker huvudsakligen internt och i första hand av vår personal vid förfrågan, offert, avtal, utbildning, kundservice och reparationer. All personal i verksamheten har fått information om vad som gäller vid hantering av personuppgifter och vi har säkrat vår IT-miljö för att vara så skyddade vi kan vara mot eventuella personuppgiftsförluster.

Vi behandlar personuppgifter med största försiktighet och säkerhet för att de inte ska hamna i orätta händer. De gånger som vi anlitar en tredje part som utför arbeten hos är de informerade om hur de ska hantera personuppgifter om de kommer i kontakt med dem.

Ansvar

Kungshusen Medicinska AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt samtycke, avtal och lag.

Här följer exempel på de personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/avdelning/enhet
 • Titel
 • Användarnamn och lösenord till inloggning på vår hemsida
 • Eventuellt Fotografier
 • Autogiro eller andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och/eller frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du gör en förfrågan, anmäler dig våra till utbildningar, skickar utrustning för underhåll eller service eller på annat sätt kontaktar oss anger du själv dina uppgifter och ger oss tillstånd att enligt policy och GDPR rätten att hantera dem.

Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig på vår serviceportal, nyhetsbrev och/eller andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och leverantörer som vi anlitat som har tillgång till dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet och säkerhet i fokus. Vi har rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med minimerad risk för förluster. Vi överför inte personuppgifter till andra företag eller myndigheter utan ditt medgivande i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att aldrig lämna ut dina personuppgifter till annan part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Dina personuppgifter är en värdehandling och vi hanterar dem som det.

Vilka rättigheter har du?

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke att för oss hantera dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Är du kund hos oss behöver vi ha tillgång till vissa av dina personuppgifter och kan således inte ta bort dessa.

Vill du tas bort ur våra system måste du ange vem som kommer att ta ansvaret för eventuell utrustning efter dig, Om eller när du väljer att flytta kommer samtliga av dina personuppgifter att raderas automatiskt från våra system efter 1 år från det datum då alla eventuella skulder är reglerade. Vill du radera dina uppgifter innan dess är det din rättighet att kontakta oss och meddela oss att du vill bli glömd. Finns det då inga skulder kvar att reglera kommer du att omgående tas bort ur våra system.

Begäran om att bli glömd, begränsning av användning, invändningar mm skall ske skriftligt till oss för att vi skall bibehålla spårbarhet. Kontakta oss för mer information.

 

Tillbaka till startsidan

 

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

NYA MÖJLIGHETER