BRONKOSKOPI

Cryo

Cryo fungerar enligt Joule-Thomson effekten, dvs den kyleffekt som uppstår när gas utvidgar sig. Då luftvägarna innehåller mycket vätska, är Cryo en mycket lämplig teknik att använda. Djupet på frysningen begränsas naturligt av broskvävnaden i luftvägarna, som pågrund av lägre vätskeinnehåll ej fryser. Som kylmedel används CO2 eller N2O. Inom 5 sekunder uppnår proben maximal frystemperatur.

Erbe

ERBECRYO 2

Med hjälp av Cryo kan man snabbt och enkelt utföra rekanalisering, ta bort främmande kroppar, avlägsna slempluggar samt ta biopsier av hög kvalitet.

Erbe

Engångsprober

Reproducerbarhet

Engångsproben erbjuder en bättre möjlighet till reproducerbarhet vid biopsier då man slipper arbeta med en probe som kan ha defekter.

Genom skopet

Möjlighet att ta biopsierna genom skopet med den nya och minsta storleken som går igenom en kateter. En annan stor fördel är att man kan ligga kvar med endoskopet samtidigt som man drar ut biopsin.

Tre storlekar

De nya engångsproberna kommer i 3 storlekar och levereras i steril förpackning.

Proberna är också 80% lättare än föregångaren, enklare att handha för skopist och assistent. De är också konstruerade i ett material som är mer flexibelt med mindre formminne vilket gör den enklare att positionera.

Noll rengöring

Engångsproben tar bort tid efter proceduren för rengöring, diskdesinfektion samt sterilisering. Borta är också kostnader för service och eventuella reparationer.

Inbyteserbjudande!

Våra nya engångsprober är endast kompatibla med ERBECRYO®2. Arbetar ni med den äldre ERBECRYO CA så ta kontakt med oss för ett förmånligt inbyteserbjudande.

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20