BRONKOSKOPI

APC – Argon Plasma Coagulation

APC (ArgonPlasmaCoagulation) är en form av diatermi som genom tillförsel av argongas tillåter koagulation utan kontakt med vävnaden.

APC har också egenskaper som gör att man främst får en ytlig koagulation och att risken för perforation i tunnväggiga organ minimeras. APC kan appliceras via flexibla prober, som passar i såväl gastro- som bronksoskop. Detta är anledningar som gjort APC väldigt populärt inom gastroenterologin. Av samma anledningar lämpar sig APC även mycket bra inom lungmedicin.

Med hjälp av APC kan du under säkra former:

  • Utföra rekanalisering genom att ta bort stenoser
  • Stoppa blödning i palliativt syfte
  • Ta bort inväxt i metallstent

Erbe

APC 3

APC3- argonplasmaenhet med möjlighet till ett extra diatermiuttag.

Med APC3 kan man reglera FORCED- och PULSED APC i 100 steg och PRECISE APC i 10 steg. APC3 har FiAPC-uttag för flexibla prober och de nya APC-proberna för öppen och laparoskopisk kirurgi.

APC funktionerna har nu blivit ännu bättre och säkrare.

forcedAPC

Denna APC-funktion avger hög energi mot vävnaden för djup koagulation och effektiv devitalisering.

preciseAPC

I motsats till FORCED APC så arbetar PRECISE APC i lågenergiområdet. Detta ger användaren möjlighet till finjustering av effekten med jämn koagulation över hela vävnaden oavsett distansen mellan probe och vävnad.

pulsedAPC

Denna APC-funktion baseras på pulsad (av-på) aktivering av FORCED APC. Den används både för koagulering och devitalisering av vävnad.

Resurser

 

Taggar: Argongas, Angiodysplasi, Argondiatermi, stenoser

Erbe

APC-prober

Här finner du information om våra engångsprober till endoskopen, FiAPC.

Proberna finns i tre olika utföranden

 

Rakstrålande:

Sidrostrålande:

Cirkelstrålande:

 

Ø 1.5 mm 1,5 m Rakstrålande (2-20132-220)

Ø 1.5 mm 3,0 m Rakstrålande (2-20132-226)

Ø 2.3 mm 2,2 m Rakstrålande (2-20132-221)

Ø 2.3 mm 2,2 m Sidostrålande (2-20132-224)

Ø 2.3 mm 3.0 m Rakstrålande (2-20132-223)

Ø 2.3 mm 2.2 m Cirkelstrålande (2-20132-225)

Ø 3.2 mm 2.2 m Rakstrålande (2-20132-222)

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20