ENDOTERAPI

Främmande kropp

Här finner du produkter anpassade för att hantera främmande kropp via flexibel endoskopi.

Kolla in vår förfyllda verktygslåda, främmandekropp-boxen, eller våra övertuber, Guardus. Här finner du även en tri-pod i engångsmodell samt våra specialnät för att hantera främmande kropp.

Främmande kropp

Kungshusenboxen

Kungshusenboxen från Kungshusen Medicinska är i all sin enkelhet en problemlösare vid främmandekropp. Dels sett till logistiken med att hitta rätt utrustning oavsett tid på dygnet, men också oberoende erfarenhet hos personalen.

Boxen är fylld med engångsprodukter, med allt från nät och tänger till specialinstrument för att exempelvis plocka matbolus.

Ta in boxen på salen och allt finns med. På locket finns en tydlig guide vilket underlättar valet av produkt för att lösa problemet man står inför.

När en produkt är förbrukad så kompletterar ni styckevis via oss. Allt enligt medföljande lathund.

Taggar: Främmandekropplåda, främmandekroppbox, främmandekropptillbehör, främmandekroppcase

Främmande kropp

Falcon

Falcon är en korg som fungerar väl för att plocka främmandekropp, framförallt längre föremål.

Taggar: Främmandekropp instrument

Främmande kropp

Guardus

Guardus är en övertub anpassad för att hantera främmande kropp, men även långvariga terapeutiska skopier. När man vet med sig att man behöver passera upp och ner med endoskopet era gånger kan man genom att använda Guardus minska risken för skador och aspiration.

Guardus har en innertub som underlättar införandet, så att övertuben sluter tätt på endoskopet. Alla modeller av övertuben har en innerdiameter på 16,7 mm.

Guardus finns i modeller som passar både standard gastroskop samt terapiskop.

Länkar: Söker du efter en övertub till pushenteroskopier så titta på Reach. Via Entrada så tillhandahåller vi en övertub för koloskopier

Taggar: Overtube

Främmande kropp

Octopus

Octopus är ett nät för att hantera främmande kropp samt polypektomier.

Nätet är roterbart och har en väl tilltagen volym för att hantera alla typer av polypektomier.

Taggar: polypnät, roterbart polypnät, Twister plus, twister +, polypnät twister, rescue net

Främmande kropp

Raptor

Raptor är en mycket stark hybridtång som finns i två storlekar. Den ger både ett starkt grepp via sin "rått-tand" samt via de små tänderna längs båda skänklarna. Raptor fungerar också mycket väl vid dragning av stentar.

Miniraptor är en modell som passar i en 2,0 mm arbetskanal.

Taggar: främmandekropptång, stenttång, stentextraktion

Främmande kropp

RothNet

Originalet och den ursprungliga uppfinningen RothNet finns idag i ett stort antal modeller. För främmande kropp tillhandahåller vi ett antal alternativ.

Näten är kända för att vara enkla att använda samt för sin höga hållfasthet.

Titta närmare på våra olika när t.ex. Platinum, Mini, Maxi och Select.

Främmande kropp

Talon

Talon är ett instrument utvecklat för att plocka matbolus ur esophagus. Den ger ett asymmetriskt grepp om det som fastnat genom sina fyra olika långa armar. Armarna har även inåtvända klor. Talon ska inte förväxlas med en vanlig TriPod som har ett symmetriskt grepp.

Man hanterar Talon effektivast genom att ligga nära matbolusen med endoskopet. När man börjar med att greppa matbolusen, så för man fram katetern för att skapa ett tryck framåt samtidigt som man stänger.

Taggar: Främmandekropp instrument

Främmande kropp

Tripod

Vår tripod är av engångsmodell och är anpassad för att plocka ut främmandekropp och polyper.

Taggar: sockerbitstång, främmandekropp tång, Främmandekropp instrument, 3-klotång, Tre-klotång, 3-armad tång

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20