Med anledning av pandemin och Covid-19 vill vi härmed meddela att Kungshusen Medicinska kontinuerligt följer utvecklingen globalt och står i tät kontakt med våra leverantörer.

Vi och våra medarbetare följer direktiv från nationella myndigheter och globala organisationer för att så långt det är möjligt främja god hälsa och inte bidra till spridning av viruset.

Vi tar detta hot på största allvar och har vidtagit flera försiktighetsåtgärder för att skydda våra medarbetare samt säkerställa en obruten försörjningskedja till alla våra kunder.

Vi har full respekt för att sjukvården nu måste begränsa närvaron för att värna om sina medarbetare och patienter som befinner sig i en mycket utsatt situation.

Detta i sig utgör en utmaning för både sjukvården och deras leverantörer.

Vi på Kungshusen är dock förberedda på detta och finns alltid till hands, även om vi inte kan vara på plats hos er.

Vi finns här för er och kommer att fortsätta jobba med hjälp av videokonferenser/samtal samt givetvis telefon och e-post.

I dagsläget finns inga direkta hot mot vår verksamhet och åtagande gentemot våra kunder, denna situation kan dock komma att förändras med kort varsel. Planerade inleveranser samt utleveranser från vårt lager ser i närtid ut att vara opåverkade. Vi vill dock uppmana er till att se över ert lagersaldo så att viss marginal finnes av den händelse att störningar i leveranser uppstår. T.ex. vid påverkan inom transportföretagens organisation.

Ni når oss alltid på 0159-120 20 alternativt info@kungshusen.se

Henrik Svärdskog

VD

Kungshusen Medcinska AB

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN