KIRURGI

BiClamp Knife 220

Ett nytt och effektivt kärlförslutningsinstrument till ERBE VIO 3* med ”Plug and Play” – anslut det till ett MF-U-uttag och använd det direkt!

Användningsområden: Vid all typ av öppen kirurgi som colorektalkirurgi, leverresektion, hysterektomi, cystektomi med flera.

MED BICLAMP KNIFE 2020 FÅR DU:

▶ Försluter kärl upp till 7 mm

▶ Dissekera nära känslig vävnad – lateral termisk spridning <1mm

▶ Kontrollera diffusa större blödningar – avancerad bipolär koagulation med öppna käftar

▶ Ingen risk för termisk skada på anliggande vävnad – temperaturen på käftarnas baksida ligger under 40°C

Kontakta oss för demonstration/test på bck220@kungshusen.se

Introduktionsvideo med Erbes nya kärlförslutningsinstrument BiClamp 220. Se länkar nedan för specifik använding.

Har du frågor om våra produkter eller vill du beställa?

Tveka inte att kontakta oss!

Lars Alhgren

070 558 27 97

lars@kungshusen.se

Linda Fridén

070 492 73 00

linda@kungshusen.se

Per Atthem

0159-364 364

atthem@kungshusen.se

Johan Svärdskog

0159-364 362

johan@kungshusen.se

Per Jaresved (service)

0159-364 365

perj@kungshusen.se

Kungshusen Medicinska AB

Kikarvägen 14, 647 35 Mariefred · 0159 120 20  · info@kungshusen.se

KUNGSHUSEN 0159-120 20